Kerk aan de RingIn 1999 werd besloten het Ned. Hervormde Kerkgebouw aan de Ring in het voormalige dorpskern Nieuw-Helvoet (Hellevoetsluis) niet langer te gebruiken voor kerkdiensten. Voor het historische gebouw is toen een bestemming gezocht die in overeenstemming is met het karakter van het gebouw en de sfeer van de (landelijke) omgeving. Daarbij is gekozen voor sociale en/of culturele activiteiten, bestemd voor de gehele gemeenschap van Hellevoetsluis en omgeving. Aan het gebouw werd de naam ‘Kerk aan de Ring’ gegeven. Het beheer van het kerkgebouw kwam in handen van de Stichting tot Behoud en Beheer van de Kerk aan de Ring te Hellevoetsluis. Het bestuur van de Stichting tot Behoud en Beheer van de Kerk aan de Ring ziet het als zijn eerste taak het gebouw op een verantwoorde manier te onderhouden en daardoor te bewaren voor het nageslacht. Daarvoor ontwikkelt het de nodige activiteiten om geld in te zamelen, onder andere door middel van verhuur van de kerk. Naast enkele vaste gebruikers, wordt de kerk dan ook regelmatige gebruikt voor incidentele of periodieke activiteiten, passend binnen de doelstellingen. 


Vrienden
Naast de Stichting tot Behoud en Beheer is er ook een Stichting Vrienden van de Kerk aan de Ring. De bijdragen van de vrienden vormen voor het behoud en beheer van het gebouw een belangrijke financiele steun in de rug.Voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden binnen beide stichtingen is een enthousiaste groep vrijwilligers actief. Zij zorgen er voor het onderhoud en de organisatie van diverse activiteiten. 

Word vriend of vriendin van de Kerk aan de Ring en 
help een uniek monument voor Hellevoetsluis behouden!
========================================
 
Vrijwilligers Kerk aan de Ring winnen aanmoedigingsprijs ! 

Tijdens het Hellevoetse vrijwilligersfeest in het Droogdok Jan Blanken is donderdagavond de Aanmoedigingsprijs vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2017 uitgereikt. Kerk aan de Ring is de gelukkige winnaar geworden. Zij waren één van de vier genomineerden die dit jaar voor de prijs in aanmerking kwamen.
Burgemeester Milène Junius: "Natuurlijk doet elke vrijwilligersorganisatie goed werk en dat maakt het dan ook niet makkelijk om er één uit te kiezen voor de prijs. Wat de Kerk aan de Ring bijzonder maakt is dat zij werkelijk alles met de inzet van vrijwilligers doen. Of het nu gaat om de catering of het onderhoud van het gebouw, het gebeurt met vrijwilligers. Het programma van Kerk aan de Ring is ook nog eens een verrijking van het cultureel aanbod in Hellevoetsluis."
Hennie Wiersma van het Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis: "De prijs moet daarom ook echt als aanmoedigingsprijs gezien worden. Het is naast de waardering die er vanuit gaat ook een mooie manier om aandacht te vragen voor de mensen die zich in deze organisaties zo hard inzetten voor de inwoners van Hellevoetsluis. We zeggen ook niet voor niets: Hellevoetsluis - Vrijwilligersstad"
De prijs werd uitgereikt tijdens de internationale dag van de vrijwilliger. Een dag waarop het Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis, onderdeel van stichting Push, de Hellevoetse vrijwilligers extra in het zonnetje zet met een feest en de uitreiking van de aanmoedigingsprijs.