Kerk aan de Ring 

Aktueel!


In verband met het corona-virus zijn de activiteiten in de
 
Kerk aan de Ring beperkt. Bij de activiteiten die toch doorgang vinden
 
zijn de inmiddels bekende Corona-maatregelen van toepassing. Zie
 
hiervoor ook de agenda van de Stichting Concerten Hellevoetsluis,
 
waarvan de geplande concerten voor het seizoen 2020-2021 onder
 

bepaalde voorwaarden plaatsvinden. 

 

0-0-0-0-0-0-0-0

In 1999 werd besloten het Ned. Hervormde Kerkgebouw aan de Ring in het voormalige dorpskern Nieuw-Helvoet (Hellevoetsluis) niet langer te gebruiken voor kerkdiensten. Voor het historische gebouw is toen een bestemming gezocht die in overeenstemming is met het karakter van het gebouw en de sfeer van de (landelijke) omgeving. Daarbij is gekozen voor sociale en/of culturele activiteiten, bestemd voor de gehele gemeenschap van Hellevoetsluis en omgeving. Aan het gebouw werd de naam ‘Kerk aan de Ring’ gegeven. Het beheer van het kerkgebouw kwam in handen van de Stichting tot Behoud en Beheer van de Kerk aan de Ring te Hellevoetsluis. Het bestuur van de Stichting tot Behoud en Beheer van de Kerk aan de Ring ziet het als zijn eerste taak het gebouw op een verantwoorde manier te onderhouden en daardoor te bewaren voor het nageslacht. Daarvoor ontwikkelt het de nodige activiteiten om geld in te zamelen, onder andere door middel van verhuur van de kerk. Naast enkele vaste gebruikers, wordt de kerk dan ook regelmatige gebruikt voor incidentele of periodieke activiteiten, passend binnen de doelstellingen. Vrienden

Naast de Stichting tot Behoud en Beheer is er ook een Stichting Vrienden van de Kerk aan de Ring. De bijdragen van de vrienden vormen voor het behoud en beheer van het gebouw een belangrijke financiële steun in de rug. Voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden binnen beide stichtingen is een enthousiaste groep vrijwilligers actief. Zij zorgen er voor het onderhoud en de organisatie van diverse activiteiten.

(Zie verder onder het kopje Vrienden van de Kerk aan de Ring).