Word vriend of vriendin van de Kerk aan de Ring

 
Om de doelstellingen van de Kerk aan de Ring te realiseren is geld nodig. Een belangrijke bijdrage wordt daaraan geleverd door de Stichting Vrienden van de Kerk aan de Ring. Ook u kunt vriend of vriendin worden. Voor een kleine jaarlijkse bijdrage (minimaal € 25,-) bent u dit al. U helpt  daarmee met het in stand houden van een van de oudste en mooiste monumenten van Hellevoetsluis. Om vriend of vriendin te worden hoeft u alleen maar het contactformulier in te vullen en op te sturen. Dat kan helemaal online, dus makkelijker kan het niet.
Giften als Vriend(in) van de Kerk aan de Ring zijn ook nog eens aftrekbaar van de belastingen. De stichting is aangemerkt als een zogeheten ANBI, ofwel een Algemeen Nut Beogende Instelling. De gift moet wel voldoen aan de regels binnen de Wet Inkomstenbelasting.
Giften kunnen worden overgemaakt op rekening
 NL 08 INGB 0004 4416 03 t.n.v. Stichting tot Beheer en Behoud Kerk aan de Ring.
 
Het fiscaal nummer van de Stichting tot Beheer en Behoud Kerk aan de Ring is 812828008.