Stichting Concerten

 


IN VERBAND  MET DE CORONA-MAATREGELEN GELDEN VOOR BEZOEKERS VAN DE CONCERTEN SPECIALE REGELS. ZIE HIERONDER!


De Stichting Concerten Hellevoetsluis organiseert al enkele tientallen jaren koffieconcerten onder de noemer 'Hellevoet Klassiek.
Het concertseizoen loopt van oktober tot en met maart.
Daarin worden zes concerten gegeven, uitgevoerd door topmusici.

Voor het seizoen 2020 - 2021 gelden voor concertbezoeken in verband met het Corona-virus t.o.v. vorige concertseizoenen speciale regels en voorwaarden. Uitgangspunten daarbij zijn de richtlijnen van het RIVM, aangevuld met het protocol van de VSCD:

 

Als u klachten heeft blijft u thuis.

U dient in de kerk 1,5 meter afstand te houden (de ruimte is daarop ingericht) tenzij u deel uitmaakt van één huishouden.

Het aantal bezoekers is gelimiteerd tot ca. 55 per concert.

De zitplaatsen worden aangewezen, er is dus geen vrije keus.

Voor bezoekers met een fysiek ongemak wordt naar een oplossing gezocht.

Er is eenrichtingsverkeer.

Als u uw plaats hebt ingenomen, is het niet de bedoeling dat u uw plaats verlaat anders dan in overleg met een van de aanwezige bestuursleden.

Er wordt geen koffie geschonken.

Er is geen garderobe.

De toiletten zijn in principe gesloten.

Er is geen drankje na afloop.

Na afloop van het concert blijft u zitten tot u op aanwijzing van het bestuur de zaal kunt verlaten.

 


 

U kunt zich voor één concert tegelijk aanmelden via e-mail info@hellevoetklassiek.nl.

Aanmelden kan na verschijnen van de nieuwsbrief tot 14 dagen voor aanvang van het concert.

U betaalt dan nog niet.

De indeling wordt gemaakt op volgorde van aanmelding.

U krijgt binnen een week bericht of u tot degenen behoort die het concert kunnen bijwonen. U krijgt dan ook het betaalverzoek. Betalen aan de zaal is niet mogelijk. Wij hanteren twee tijdblokken om de instroom zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het eerste blok is om 11.30 uur en het tweede om 11.45 uur. Buiten deze tijdblokken is er geen toegang mogelijk. 

 

Het donateurschap, en daardoor vrije toegang tot de concerten, wordt voorlopig opgeschort. In plaats daarvan wordt per concert een toegangsprijs van   f 10,-- p.p. gevraagd. Deze toegangsprijs komt dus in de plaats van uw donateursbijdrage!

 

Seizoen 2020-2021

 

Het programma voor het seizoen 2020 - 2021 ziet er als volgt uit:


8 november 2020: Het Amsterdam Piano Trio met werken van Haydn en Brahms.


13 december 2020: Camarata Trajectina met een concert à la carte.


10 januari 2021: Nieuwjaarsconcert met het Divertimento kwintet als salonorkest


21 februari 2021: Ensemble de Nootzaak.

 

28 maart 2021: Nino Gvetadze, pianorecital met werken van Schubert, Beethoven, Scott en Gabunia.