Privacy en Cookie verklaring

 
 

Privacy- en Cookieverklaring

 

Via de website www.kerkaandering.nl worden ook privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

Kerkaandering respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Gebruik van uw gegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten (bijvoorbeeld aanvragen voor het gebruik van de kerk) laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

Daarnaast kunt u uw gegevens doorgeven via ons contactformulier.

 

Wij verwerken van u de volgende gegevens:

- NAW gegevens

- e-mailadres

- telefoonnummer

 

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

- U gebruik laten maken van onze dienstverlening, zoals bijvoorbeeld verhuur;

- Het gebruikmaken van de functionaliteiten van de website;

- Het verzenden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven;

- Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website.

 

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren.

 

Beveiliging van uw data

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen, zoals beveiligde opslag van uw gegevens in onze database. Tevens worden alle gegevens die u op onze website invoert versleuteld verstuurd met het https protocol. (SSL)

 

Verstrekking aan derden

Kerkaandering verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier op de website.

 

Cookies

We maken op de website Kerkaandering geen gebruik van (tracking-)cookies. Ook niet van Google analytics.

 

Wijzigingen

Kerkaandering behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit

Persoonsgegevens.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 7 juni 2018.