Jaarverslag 2021-ANBI

 

 

 Jaarverslag 2021/ANBI

Bestuur

Het bestuur van Kerk aan de Ring bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en coördinator p.r.. Ter ondersteuning van het bestuur zijn zeven taakgroepen gevormd, die onder leiding staan van een Hoofd van Dienst.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter                                                     Jorriena de Jongh                                    

Penningmeester                                           Will Wiegel                                                             Secretaris                                                    Nia van der Waal

PR                                                                Ahrend Siebelhoff

 

Met als Hoofden van Dienst:

HvD verhuur/front office                              Aafke Geuvers                                                       

HvD eigen evenementen                              Aafke Geuvers, Will Wiegel                                                                   HvD dagelijks beheer                                    Diverse vrijwilligers                                                          

HvD huishoudelijke dienst                           vacature                                                                       

HvD technische dienst                                  Joop van Bommel                                                             

HvD administratie                                         Henk Bruning                                                           

Het bestuur met de Hoofden van Dienst is in verband met corona niet bijeen geweest voor een algemene bestuursvergadering. Wel is er online contact gehouden om met elkaar overleg te voeren over de (on)mogelijkheden rondom het organiseren van activiteiten.

Vrijwilligers                                                                                                                         

De hele organisatie van het Cultureel Centrum Kerk aan de Ring wordt gedragen door vrijwilligers. Gedurende 2021 waren dit de vier bestuursleden samen met de Hoofden van Dienst en circa 16 overige vrijwilligers. Bij ieder evenement zijn de vrijwilligers betrokken en assisteren zij bij de voorbereiding en uitvoering.

Vrienden van de Kerk aan de Ring                                                                            

Doordat corona ook in 2021 ons in de greep hield kwamen alle activiteiten stil te liggen. Zo ontstond er een lastige situatie om de vrienden te vragen hun donatie over te maken. Eind december telden de Stichting 138 Vrienden.

Als gevolg van de lockdown en de daarbij behorende maatregelen heeft het aantal activiteiten zich in 2021 beperkt tot de volgende activiteiten:

 

·         16 juli                                                           concert  vioolleskinderen voor hun ouders

·         3 oktober, 7 november, 12 december          Hellevoets Klassiek

·         31 oktober                                                    Afscheidsreceptie

·         11 en 24 november                                      Whisky proeverij

Verhuur van de kerk voor evenementen 

Voor zover als mogelijk, met in achtneming van de geldende maatregelen, hebben de pianolessen van Ynke van der Wagt doorgang kunnen vinden.                                                              

Projecten/onderhoud      

Een 18 tal maandagen kwamen de vrijwilligers bijeen. Op die manier werden de onderlinge contacten onderhouden.                                                                                                   

Website                                                                                                                       

Cultureel Centrum Kerk aan de Ring heeft een website www.kerkaandering.nl in eigen beheer, die wordt bijgehouden door Teun Lageweg. De website wordt steeds aangepast met actuele informatie over evenementen, jaarverslag en overige informatie om zo te voldoen aan de eisen van de belastingdienst voor instellingen met een ANBI-status. Thans zijn de jaarrekening van de Vrienden van de Kerk aan de Ring en het jaarverslag over 2019 te lezen op de website.

Donaties                                                                                                                        

Als gevolg van de aanhoudende pandemie is in 2021 niet om een donatie gevraagd.

Financiële rapportage                                                                                                      

Het penningmeesterschap wordt uitgevoerd door het duo Will Wiegel en Henk Bruning, waarbij het dagelijks beheer voor de bankrekeningen en het kasbankbetalingsverkeer door Will wordt verzorgd, terwijl de financiële rapportage door Henk wordt uitgevoerd. Peter Kremer is adviseur van de financiële commissie.

De concept-jaarstukken worden opgestuurd naar accountant Arnold van Bochove voor controle en advies, waarna hij het verslag consolideert en tot boekjes verwerkt.

Stichting tot Behoud en Beheer van de Kerk aan de Ring

Begin januari 2022 heeft de Protestantse Gemeente Hellevoetsluis de kerk aan de Ring verkocht. Als gevolg hiervan verliest de Stichting haar bestaansrecht en wordt deze per 31 juli 2022 opgeheven.

 

Financieel overzicht: 

 

Stichting Vrienden van de Kerk aan de Ring

 

 

 

 

Balans per 31 december

 

2020

2019

 

Realisatie

Realisatie

Actief

 

 

Vorderingen

0

0

Liquide middelen

16.830

14.345

Totaal

16.830

14.345

 

 

 

Passief

 

 

Algemene reserve

16.830

14.345

Schulden

                              0      

                              0

Totaal

16.830

14.345

 

 

 

Stichting Vrienden van de Kerk aan de Ring

 

 

 

 

Exploitatierekening

2020

2019

 

Realisatie

Realisatie

 

 

 

Donaties

2.485

3.425

overige opbrengsten

                           0 

0

Totaal

2.485

3.425

 

 

 

Overige kosten

0

14.808

Resultaat

2.485

-11.383

Totaal

2.485

3.425

 

 

 

 

 

 De Stichtingen zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 24351638/24351647