Jaarverslag 2019/ANBI

 

 

 

Jaarverslag 2019

 

 

Bestuur

 

Het bestuur van Kerk aan de Ring bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en coördinator p.r.. Ter ondersteuning van het bestuur zijn zeven taakgroepen gevormd, die onder leiding staan van een Hoofd van Dienst.

Ultimo 2019  bestaat het bestuur uit:

Voorzitter   Jorriena de Jongh                                   

Penningmeester  Will Wiegel                                                           

Secretaris  Nia van der WaaL

PR Ahrend Siebelhoff

 

Met als Hoofden van Dienst:

 HvD verhuur/front office              Aafke Geuvers                                                       

 HvD eigen evenementen               Aafke Geuvers, Will Wiegel, Loek Schilperoort                   

HvD dagelijks beheer                    Willem de Hoog                                                            

HvD huishoudelijke dienst             vacature                                                                       

 HvD technische dienst                   Joop van Bommel                                                            

 HvD administratie                         Henk Bruning                                                           

 

 Het bestuur met de Hoofden van Dienst is viermaal bijeen geweest voor een algemene bestuursvergadering en heeft daarnaast vier bestuursvergaderingen gehouden in klein comité voor de continuering van diverse activiteiten.

Vrijwilligers                                                                                                                       

De hele organisatie van het Cultureel Centrum Kerk aan de Ring wordt gedragen door vrijwilligers. Gedurende 2019 waren dit de vier bestuursleden samen met de Hoofden van Dienst en circa 20 overige vrijwilligers. Bij alle evenementen zijn de vrijwilligers betrokken en assisteren zij bij de voorbereiding en uitvoering.


Vrienden van de Kerk aan de Ring                                                                            

Na het overlijden in 2018 van onze secretaris Hans Meerman is het secretariaat enige tijd vacant geweest, waardoor o.a. herinneringsbrieven voor de donatie niet verzonden werden. Medio 2019 is alsnog een verzoek gedaan aan de donateurs om de vriendenbijdrage 2019 over te maken. Eind december telden de Stichting 154 Vrienden.

 

Gedurende het gehele jaar zijn de Vrienden per e-mail op de hoogte gebracht van de activiteiten die door ons zelf zijn georganiseerd, waaronder Rock in de Kerk 27 oktober, Land of Song 30 november, Concert Sempre Crescendo  voor vrienden en vrijwilligers op 13 december en de Oudejaarsborrel op 30 december. Ook voor de vijf optredens van Ynke & Friends  en zes optredens van Hellevoet Klassiek zijn alle vrienden per e-mail geïnformeerd.

 

Verhuur van de kerk voor evenementen                                                                

De kerk is elke woensdag verhuurd geweest aan pianoschool Ynke van der Wagt voor pianostudie en pianoles aan kinderen en volwassenen. Ook zijn er in 2019 een vijftal uitvoeringen van Ynke & Friends geweest. Hierbij speelden diverse afgestudeerde musici, maar ook nog aan een conservatorium studerenden leerlingen stukken uit het klassieke repertoire. De recensies zijn zodanig positief dat dit programma in 2020 wordt voortgezet.

Georganiseerd door de Stichting Concerten Hellevoetsluis zijn er zes zondagochtend koffieconcerten gehouden, waarvan drie in het voorjaar en drie in het najaar.

 

Een slijterij heeft voor haar clientèle driemaal een whiskyproeverij georganiseerd, in mei, november en december. Daarnaast nog een wijnproeverij in november.

 

In november werd de kerk verhuurd voor een "Brocante aan de Ring", met 12 kramen vol brocante artikelen.

 

Daarnaast werd de kerk diverse malen verhuurd aan gezelschappen voor workshops, beurzen en recepties, uitvaart, doopfeest, benefietconcert en filmavond.

 

 

 

Projecten/onderhoud                                                                                                       

Naast het steeds terugkerend klein onderhoud zijn voor de zomervakantie 2019 de laatste 8 ramen vervangen.

Het steeds beter inregelen van de in 2015 aangeschafte "Toon” en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen hebben ook in 2019 zijn vruchten afgeworpen. Over het jaar 2019 kregen wij van Eneco € 1.048,01,-- terug op het betaalde voorschot als gevolg van verminderd verbruik van elektriciteit en aardgas.

 

Website                                                                                                                       

Cultureel Centrum Kerk aan de Ring heeft een website www.kerkaandering.nl in eigen beheer, die wordt bijgehouden door Teun Lageweg. De website wordt steeds aangepast met actuele informatie over evenementen, jaarverslag en overige informatie om zo te voldoen aan de eisen van de belastingdienst voor instellingen met een ANBI-status. Thans zijn de jaarrekening van de Vrienden van de Kerk aan de Ring en het jaarverslag over 2019 te lezen op de website.

Donaties                                                                                                                         

Met hun vriendenbijdrage over 2019 hebben de Vrienden van de Kerk aan de Ring in totaal in 2019 € 2.183,- bijgedragen. Deze donaties komen geheel ten goede aan het behoud van het kerkgebouw.

Financiële rapportage                                                                                                     

Het penningmeesterschap wordt uitgevoerd door het duo Will Wiegel en Henk Bruning, waarbij het dagelijks beheer voor de bankrekeningen en het kasbankbetalingsverkeer door Will wordt verzorgd, terwijl de financiële rapportage door Henk wordt uitgevoerd. Peter Kremer is adviseur van de financiële commissie.

De concept-jaarstukken worden opgestuurd naar accountant Arnold van Bochove voor controle en advies, waarna hij het verslag consolideert en tot boekjes verwerkt.

 

 

 

Stichting Vrienden van de Kerk aan de Ring

 

 

 

 

Balans per 31 december

 

2019

2018

 

Realisatie

Realisatie

Actief

 

 

Vorderingen

0

0

Liquide middelen

14.345

25.728

Totaal

14.345

25.728

 

 

 

Passief

 

 

Algemene reserve

14.345

25.728

Schulden

                              0      

                              0

Totaal

14.345

25.728

 

 

 

Stichting Vrienden van de Kerk aan de Ring

 

 

 

 

Exploitatierekening

2019

2018

 

Realisatie

Realisatie

 

 

 

Donaties

3.425

2.183

overige opbrengsten

                           0 

0

Totaal

3.425

2.183

 

 

 

Overige kosten

14.808

6.181

Resultaat

-11.383

-3.998

Totaal

3.425

2.183

 

 

 

 

 

 De Stichtingen zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 24351638/24351647