Jaarverslag 2017/ANBI

 

 

Stichting Vrienden van de Kerk aan de Ring

 

 

 

 

Balans per 31 december

 

2017

2016

 

Realisatie

Realisatie

Actief

 

 

Vorderingen

460

0

Liquide middelen

29.266

29.515

Totaal

29.726

29.515

 

 

 

Passief

 

 

Algemene reserve

29.726

29.515

Schulden

                                     0

                                     0

Totaal

29.726

29.515

 

 

 

Stichting Vrienden van de Kerk aan de Ring

 

 

 

 

Exploitatierekening

2017

2016

 

Realisatie

Realisatie

 

 

 

Donaties

4.655

6.386

Overige opbrengsten

124

124

Totaal

4.779

6.510

 

 

 

Overige kosten

4.586

2.999

Resultaat

211

3.511

Totaal

4.779

6.510

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

De Stichtingen zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 24351638/24351647