Grafzerken

 

?xml:namespace>

In het koor zijn acht grafzerken samengebracht, waaronder een halve, die bij een inwendige restauratie in 1952 zijn gevonden.

Chronologisch gerangschikt vermelden zij als eerstgenoemden de volgende namen:

 

?xml:namespace>

1611      lsbrant Jansen van Bylant, predikant te Nieuw-Helvoet

1616      Barbara Jans dr., Huisvrouw van Reynier Segersz. van Ham

  (alias Dontecloc) predikant te Nieuw-Helvoet, die in 1619 naar het dorp Poortugaal vertrok.

1627      Leendert Dirrickz. Heert(gens) en huisvrouw

  Grietgen Krijns dr. Overl. 1624.

  dijkgraaf van het weergors waaronder ligt Hellevoetsluis

  commys van de staten van Holland en West Vrieslant

  commissaris van de monstering
  leenman van 't land van Voorne.

1641      Een halve zerk, niet te identificeren.

1658      .... Leenderse 't Mannetje. schepen van Nieuw-Helvoet

1664      Ioost Pieterse v.d. Nol, oud schoolmeester en schepen van Nieuw-Helvoet

              zijn vrouw Machtel Arens dr. Overl. 1656

              zijn dochter Maartgen Joost dr. Overl. 1664

              Leentje Cornelis dr. + 1664 (waarschijnlijk zijn schoondochter)

1666      Isaac de Potter. Predikant te Nieuw-Helvoet

………      Cornelis Cornelisse Kuyper en zijn zoon Pieter Cornelisse

 

?xml:namespace>

Helaas is van de zerken op dit moment vrijwel niets te zien in verband met de plaatsing van het orgel en een podium.